Λυση ηλεκτρονικης τιμολογησης απο την NetU

Η NetU ανακοίνωσε τη διάθεση στην ελληνική αγορά της ολοκληρωμένης και αυτοματοποιημένης λύσης e-invoice για τη δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού τιμολογίου. Η λύση έχει σχεδιαστεί να είναι σύννομη με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και έχουν προβλεφθεί όλες οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον.

Η λύση e-invoice καλύπτει όλα τα παραστατικά που εκδίδει ή παραλαμβάνει κάθε επιχείρηση και περιλαμβάνει αυτοματοποιημένες διαδικασίες ώστε να είναι ανοιχτή στα συστήματα ERP και ιδιαιτέρως απλή στους χρήστες της, προσφέροντας μεταξύ άλλων:

• Κατάργηση του κόστους φύλαξης και φυσικής αποθήκευσης εισερχόμενων και εξερχόμενων παραστατικών

• Κατάργηση του κόστους προώθησης παραστατικών με αλληλογραφία

• Κατάργηση του κόστους αναπαραγωγής αντιγράφου

• Δραστική μείωση της πιθανότητας απώλειας παραστατικών

• Δραστική μείωση του χρόνου ανεύρεσης