Λυση ασφαλειας για τον τραπεζικο τομεα απο τη SAS

Καλύτερες αξιολογήσεις κινδύνου πελατών, ευφυέστερες τεχνικές εντοπισμού και έρευνας που αποτρέπουν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό το χρηματοοικονομικό έγκλημα και ολοκληρωμένη εικόνα των πιθανών απειλών. Αυτά είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της νέας λύσης SAS Financial Crimes Suite η οποία επιτρέπει στους τραπεζικούς οργανισμούς να εντοπίζουν πιθανές ύποπτες δραστηριότητες.

Η λύση SAS Financial Crimes Suite, χρησιμοποιεί έναν οπτικό σχεδιαστή σεναρίων με στόχο την παραγωγή μοντέλων βέλτιστου εντοπισμού. Ο σχεδιαστής αξιολογεί άμεσα τον αντίκτυπο των αλλαγών σε πιθανά σενάρια και αξιολογήσεις κινδύνων. Η in-memory αρχιτεκτονική, αυξάνει την ταχύτητα αναλύσεων σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας έτσι τις εικασίες, μέσω της βελτιωμένης αποτελεσματικότητας των μοντέλων. Επιπλέον, οι βελτιωμένες ικανότητες του συστήματος κατά του “ξεπλύματος” παράνομου χρήματος (anti-money laundering) καθώς και οι δυνατότητες διαχείρισης υποθέσεων (case management), συντελούν στην απόκτηση ολοκληρωμένης εικόνας των απειλών από όλη την ερευνητική ομάδα οικονομικών εγκλημάτων ενός οργανισμού.