Λυση ασφαλειας δια χειρος SAS για τη Generali Hellas

Με την απάτη να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και τη συνηθέστερη μορφή της να εμφανίζεται στον κλάδο του αυτοκινήτου, η Generali Hellas επέλεξε τη λύση SAS Fraud Framework for Insurance, η οποία επιτρέπει την ανίχνευση, την προστασία και τη γενικότερη διαχείριση των ολοένα αυξανόμενων φαινομένων απάτης και μη νόμιμων απαιτήσεων για αποζημίωση.

Η ολοκληρωμένη λύση SAS Fraud Framework for Insurance βασίζεται στην τεχνολογία analytics της SAS και χρησιμοποιεί πολλαπλές τεχνικές (αυτοματοποιημένους επιχειρησιακούς κανόνες, προγνωστικά μοντέλα, άντληση κειμένων, αναζητήσεις σε βάσεις δεδομένων, αναφορές εξαιρέσεων, αναλύσεις δικτυακών συνδέσεων, κ.λπ.) για να απομονώσει περιπτώσεις πιθανής απάτης.

Με τον τρόπο αυτό, η SAS προσφέρει στη Generali Hellas μια ολοκληρωμένη ασπίδα προστασίας απέναντι σε κάθε μορφής απάτη, παρέχοντας στην εταιρεία μια σειρά από οφέλη, όπως:

• Σημαντική εξοικονόμηση κεφαλαίων που συμβάλει στην ουσιαστική μείωση του εσωτερικού κόστους.

• Αύξηση του αριθμού των εντοπισμένων περιπτώσεων απάτης, σε σχέση με το παρελθόν.

• Βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας.

Εκτός από τα πιο πάνω αναφερόμενα οφέλη, αξίζει να σημειωθεί ότι η υιοθέτηση και εφαρμογή πρωτοπόρων λύσεων όπως η SAS Fraud Framework for Insurance, λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι σε οργανωμένα κυκλώματα απάτης, τα οποία είναι λιγότερα πιθανών να προσεγγίσουν εταιρίες που γνωρίζουν ότι θωρακίζονται από συστήματα εντοπισμού περιστατικών απάτης.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.