Λυσεις της cosmoΟne για τη Γενικη Τραπεζα

Η cosmoone υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας και ήδη παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικών προμηθειών στη Γενική Τράπεζα. Οι λύσεις περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επισκόπηση και τον ανασχεδιασμό των υφιστάμενων διαδικασιών προμηθειών της τράπεζας, με παράλληλη χρήση των υπηρεσιών της cosmoone για sourcing & negotiations.

Πιο συγκεκριμένα στις λύσεις της cosmoone περιλαμβάνονται:

• Η υπηρεσία ηλεκτρονικών δημοπρασιών, auctionone, για τη δραστική μείωση του κόστους προμηθειών και χρήση σε περιπτώσεις διαγωνισμών σχετικά υψηλής αξίας.

• H υπηρεσία ηλεκτρονικών διαγωνισμών, compareone, για τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου προμηθευτών και τη διεξαγωγή eRFIs, eRFPs και eRFQs.

Η Γενική Τράπεζα έχει ήδη πραγματοποιήσει επτά ηλεκτρονικές δημοπρασίες ενώ έχει ολοκληρώσει και ένα σημαντικό αριθμό μικρών διαγωνισμών μέσω της υπηρεσίας eRFx, τα αποτελέσματα των οποίων κρίθηκαν ως επιτυχή.

Η cosmoone έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 2.600 ηλεκτρονικές δημοπρασίες και 7.000 ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς συνεργαζόμενη με τους μεγαλύτερους οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.