Κερδοφορο το 2012 για την OTE Globe

Επιστροφή στην κερδοφορία για την OTE Globe το 2012, καθώς η θυγατρική του ΟΤΕ επανήλθε στο «μαύρο» μετά από ένα 2011 στο «κόκκινο». Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την οικονομική κατάσταση του 2012, τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 14,845 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,2 εκατ. ευρώ το 2011.

Από εκεί και πέρα, όμως, οι ρυθμοί δεν ήταν τόσο καλοί, αν και καλύτεροι με δεδομένη την οικονομική ύφεση. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 267,336 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 0,7% σε σχέση με το 2011. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) παρουσίασαν μείωση καθώς από 29,248 εκατ. ευρώ το 2011 έπεσαν στα 25,439 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ το περιθώριο EBITDA μειώθηκε στο 9,5% από 11%. Το γεγονός αυτό χαρακτηρίζεται ως αναμενόμενο στη σχετική ανακοίνωση, όπου επισημαίνεται πως οφείλεται τόσο στην πτώση τιμών λόγω αυξημένου ανταγωνισμού, όσο και στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποίησης της OTE Globe.