Καλα τα πηγε η Electronet

Καλύτερα σε σχέση με τον ανταγωνισμό δείχνει να κινήθηκε το 2011 η γνωστή αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, Electronet με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα στελέχη της, να βρεθεί στην 3η θέση της αγοράς από την 4η που ήταν το 2010.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της στοιχεία, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 14% και διαμορφώθηκε στα 74 εκατ. ευρώ έναντι 86 εκατ. ευρώ το 2010. Για το σύνολο της αγοράς, η πτώση κινείται στα επίπεδα του 20%.Σημειωτέον ότι ο τζίρος δεν είναι συγκρίσιμος με τις άλλες αλυσίδες, δεδομένου ότι οι υπόλοιπες αλυσίδες αναφέρονται σε λιανικές πωλήσεις, ενώ η Electronet σε χονδρικές. Ο τζίρος σε απόλυτα συγκρίσιμα επίπεδα της Electronet για το 2011 εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στα 120 εκατ. ευρώ. 
Τα κέρδη της για το 2011 εκτιμάται ότι διαμορφώθηκαν στα 500 χιλ. ευρώ, επίπεδο που είναι ελαφρά υψηλότερο από αυτό του 2010. Η μικρή αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται αποκλειστικά στη δραστική μείωση των δαπανών που έφτασε το 20%, χωρίς να μειωθεί η απασχόληση.