Ιntralot: Νεα πιστοποιηση με ISO 20000

Η Intralot έγινε ο πρώτος προμηθευτής τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως που πιστοποιείται με ISO 20000 για τη διαχείριση υπηρεσιών τεχνολογίας. Η πιστοποίηση αυτή καλύπτει όλες τις υπηρεσίες τεχνολογίας που παρέχονται από την Intralot σε αδειοδοτημένες Λοταρίες και Οργανισμούς Τυχερών Παιχνιδιών διεθνώς, περιλαμβανομένων των ολοκληρωμένων συστημάτων και υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγών, καθώς και των υπηρεσιών διαδραστικών τυχερών παιχνιδιών (interactive gaming).

Το ISO 20000 προστίθεται στις πιστοποιήσεις της Intralot στους τομείς της ασφάλειας των πληροφοριών, της ποιότητας, της υπεύθυνης συμμετοχής στα τυχερά παιχνίδια (responsible gaming), της οικονομικής φερεγγυότητας, καθώς και στις πιστοποιήσεις προϊόντων της εταιρείας, όλες υπό το πλαίσιο διακυβέρνησης που ορίζει το COBIT 5.