Intersys: Απο το MPS στο MPDS

Η Intersys, επίσημη αντιπρόσωπος των business imaging & professional print λύσεων της Canon, ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση της πρώτης εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών και εγγράφων, Therefore, για λογαριασμό της Beiersdorf Hellas.

 

Η συγκεκριμένη υλοποίηση  αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας της Beiersdorf Hellas με την Intersys, στο τομέα των Managed Print Services, και αποτελεί τη σύγχρονη επέκταση των MPS σε MPDS (Managed Print & Document Services).

 

Η εφαρμογή του συστήματος Therefore λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2015 και επιτυγχάνει συντόμευση και απλούστευση των διαδικασιών, αποτελεσματική διαχείριση της ροής πληροφοριών (workflows), σταθερότητα, ασφάλεια δεδομένων, ιστορικότητα / ιχνηλασιμότητα, παραγωγικότητα,  αξιοποίηση τεχνολογιών mobility και βέβαια ελαχιστοποίηση των εκτυπώσεων και της χρήσης χαρτιού.

 

Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το Therefore είναι μία ευέλικτη εφαρμογή η οποία προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και οργανισμού.