13.2 C
Athens
15/04/2021
Biztech

Η επόμενη γενιά της Oracle Autonomous Data Warehouse τώρα διαθέσιμη

Η Oracle ανακοίνωσε ένα σύνολο από καινοτόμες βελτιώσεις στην Oracle Autonomous Data Warehouse, την πρώτη και μοναδική στον κλάδο αυτο-οδηγούμενη αποθήκη δεδομένων σε περιβάλλον cloud. Με αυτήν τη νέα έκδοση, η Oracle κάνει ένα βήμα πέρα από τις άλλες προσφερόμενες λύσεις cloud μετασχηματίζοντας ολοκληρωτικά την αποθήκευση δεδομένων από ένα πολύπλοκο οικοσύστημα προϊόντων, εργαλείων και εργασιών, σε μια εύχρηστη εμπειρία. Και αυτό επιτυγχάνεται  χωρίς να  απαιτείται εκτενής τεχνική εξειδίκευση, χρόνος και χρήμα για την εκτέλεση των διαδικασιών φόρτωσης, μετασχηματισμού και εκκαθάρισης δεδομένων, επιχειρηματικής μοντελοποίησης και μηχανικής εκμάθησης. 

Ως αποτέλεσμα, η Oracle Autonomous Data Warehouse επιτρέπει σε οργανισμούς κάθε μεγέθους να αντλήσουν σημαντικά περισσότερη αξία από τα δεδομένα τους, να πετύχουν ταχύτερα αποτελέσματα, να επιταχύνουν τις ροές αξιοποιήσιμης πληροφόρησης και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα μειώνοντας ταυτόχρονα τα κόστη χάρη στις μηδενικές απαιτήσεις διαχείρισης.

Οι πιο πρόσφατες βελτιώσεις στην Oracle Autonomous Data Warehouse παρέχουν μια ενιαία πλατφόρμα δεδομένων που έχει δημιουργηθεί για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να απορροφήσουν, μετασχηματίσουν, αποθηκεύσουν και να διοικήσουν όλα τα δεδομένα ώστε να εκτελέσουν ετερογενείς φόρτους εργασιών ανάλυσης από οποιαδήποτε πηγή, όπως συστήματα τμημάτων, εταιρικές αποθήκες δεδομένων και υπηρεσίες φύλαξης μεγάλων όγκων ακατέργαστων δεδομένων (data lakes).

Ο Andrew Mendelsohn, executive vice president, Database Server Technologies, Oracle, δήλωσε: «Η Oracle Autonomous Data Warehouse είναι η μοναδική αυτο-οδηγούμενη αποθήκη δεδομένων σε περιβάλλον cloud σήμερα. Με αυτήν τη νέα γενιά της Autonomous Data Warehouse, παρέχουμε ένα σύνολο από εύχρηστα εργαλεία που δεν απαιτούν σύνταξη κώδικα, τα οποία δίνουν στους αναλυτές των επιχειρήσεων την πρωτοποριακή δυνατότητα να γίνουν επιστήμονες δεδομένων, μηχανικοί δεδομένων και προγραμματιστές χωρίς να εργάζονται σε κάποιο αντίστοιχο τμήμα της επιχείρησης».

Οι επιστήμονες και οι αναλυτές δεδομένων που εργάζονται σε άλλα τμήματα θα επωφεληθούν επίσης από τις πανίσχυρες νέες self-service δυνατότητες μοντελοποίησης και ανάλυσης γραφημάτων. Για να δώσει στους προγραμματιστές τη δυνατότητα να δημιουργούν εφαρμογές που βασίζονται στα δεδομένα, η Oracle παρέχει το Oracle APEX (Application Express) Application Development, ένα εργαλείο ανάπτυξης εφαρμογών με περιορισμένες απαιτήσεις σύνταξης κώδικα (low-code) που είναι ενσωματωμένο απευθείας στην αποθήκη δεδομένων σε περιβάλλον cloud, καθώς και υπηρεσίες βασισμένες στην αρχιτεκτονική REST, που διευκολύνει κάθε σύγχρονη εφαρμογή όσον αφορά τη διεπαφή με τα δεδομένα της αποθήκης. Σε αντίθεση με τις απομονωμένες ή ειδικού σκοπού βάσεις δεδομένων άλλων προμηθευτών στο cloud, η Oracle Autonomous Data Warehouse παρέχει υποστήριξη για απαιτήσεις περί πολλαπλών μοντέλων, πολλαπλών φόρτων εργασίας και multi-tenant – όλα αυτά με έναν ενιαίο, σύγχρονο μηχανισμό βάσης δεδομένων κάθε τύπου – συμπεριλαμβάνοντας βάσεις δεδομένων και υπηρεσίες για έγγραφα JSON, λειτουργίες, ανάλυση, γραφήματα, μηχανική εκμάθηση (ML) και blockchain.

Νέες καινοτομίες στην Oracle Autonomous Data Warehouse

Η πιο πρόσφατη έκδοση περιλαμβάνει πολλές νέες καινοτομίες που διευκολύνουν αναλυτές, επιστήμονες δεδομένων και προγραμματιστές να αξιοποιήσουν την πρώτη και μοναδική στον κλάδο αυτο-οδηγούμενη αποθήκη δεδομένων σε περιβάλλον cloud, αλλά επίσης και χαρακτηριστικά που προσφέρουν πιο λεπτομερή ανάλυση και πιο στενή ενοποίηση με υπηρεσίες φύλαξης μεγάλων όγκων δεδομένων (data lake). Στις βασικές δυνατότητες περιλαμβάνονται τα εξής:

Ενσωματωμένα εργαλεία δεδομένων: Οι αναλυτές των επιχειρήσεων τώρα έχουν ένα απλό περιβάλλον self-service για τη φόρτωση δεδομένων και τη διάθεσή τους στην ομάδα τους για συνεργασία. Μπορούν να κάνουν φόρτωση και μετασχηματισμό δεδομένων από τον φορητό υπολογιστή τους ή από το cloud χρησιμοποιώντας την απλή μέθοδο της μεταφοράς και απόθεσης. Έπειτα, μπορούν να δημιουργούν αυτομάτως επιχειρηματικά μοντέλα, να εντοπίζουν γρήγορα τυχόν ανωμαλίες, αποκλίσεις και κρυφά μοτίβα στα δεδομένα τους, καθώς και να κατανοήσουν τις εξαρτήσεις των δεδομένων και την επίπτωση των αλλαγών.

Περιβάλλον χρήσης (UI) AutoML του Oracle Machine Learning: Με την αυτοματοποίηση των χρονοβόρων βημάτων της διαδικασίας δημιουργίας μοντέλων μηχανικής εκμάθησης, το περιβάλλον χρήσης (UI) του AutoML παρέχει ένα interface χρήστη που δεν απαιτεί σύνταξη κώδικα, ώστε η αυτοματοποιημένη μηχανική εκμάθηση να αυξήσει την παραγωγικότητα των επιστημόνων δεδομένων, να βελτιώσει την ποιότητα των μοντέλων και να δώσει ακόμα και σε μη ειδικούς τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη μηχανική εκμάθηση.

Oracle Machine Learning for Python: Οι επιστήμονες δεδομένων και άλλοι χρήστες της Python μπορούν τώρα να χρησιμοποιούν την Python για να εφαρμόσουν μηχανική εκμάθηση στα δεδομένα της αποθήκης τους, αξιοποιώντας πλήρως την υψηλή απόδοση, τις παράλληλες δυνατότητες και τους πάνω από 30 εγγενείς αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης της Oracle Autonomous Data Warehouse.

Υπηρεσίες Oracle Machine Learning: Οι ομάδες DevOps και επιστήμης των δεδομένων μπορούν να υλοποιούν και να διαχειρίζονται εγγενή μοντέλα εντός της βάσης δεδομένων καθώς και μοντέλα παλινδρόμησης και ταξινόμησης σε μορφοποίηση ONNX έξω από την Oracle Autonomous Data Warehouse, ενώ μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν γνωσιακά εργαλεία ανάλυσης κειμένου. Οι προγραμματιστές εφαρμογών έχουν τελικά σημεία REST με εύκολη ενοποίηση για όλες τις λειτουργίες.

Υποστήριξη για γραφήματα ιδιοτήτων: Τα γραφήματα βοηθούν στη μοντελοποίηση και ανάλυση σχέσεων μεταξύ οντοτήτων (για παράδειγμα ένα γράφημα για ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης). Οι χρήστες μπορούν τώρα να δημιουργούν γραφήματα εντός της αποθήκης δεδομένων τους, να κάνουν ερωτήματα για γραφήματα χρησιμοποιώντας PGQL (γλώσσα ερωτημάτων για γραφήματα ιδιοτήτων) και να αναλύουν γραφήματα με πάνω από 60 αλγόριθμους ανάλυσης γραφημάτων εντός μνήμης.

Περιβάλλον χρήσης (UI) Graph Studio: Το Graph Studio βασίζεται στις δυνατότητες δημιουργίας γραφημάτων ιδιοτήτων της Oracle Autonomous Data Warehouse για να κάνει την ανάλυση γραφημάτων ευκολότερη για αρχάριους. Περιλαμβάνει αυτοματοποιημένη δημιουργία μοντέλων γραφημάτων, σημειωματάρια, ενοποιημένη οπτικοποίηση και προδιαμορφωμένες ροές εργασιών για διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης.

Απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες φύλαξης μεγάλων όγκων ακατέργαστων δεδομένων (data lakes): Η Oracle Autonomous Data Warehouse επεκτείνει την ικανότητά της όσον αφορά την υποβολή ερωτημάτων στο Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Object Storage και σε όλους τους διαδεδομένους χώρους αποθήκευσης αντικειμένων σε περιβάλλον cloud με τρεις νέες δυνατότητες για τις υπηρεσίες φύλαξης μεγάλων όγκων ακατέργαστων δεδομένων (data lakes): εύκολη υποβολή ερωτημάτων για δεδομένα στο Oracle Big Data Service (Hadoop), ενοποίηση με OCI Data Catalog για απλοποίηση και αυτοματοποίηση του εντοπισμού δεδομένων σε χώρους αποθήκευσης αντικειμένων, καθώς και οριζόντια επέκταση (scale-out) επεξεργασίας για επιτάχυνση των ερωτημάτων σε μεγάλα σύνολα δεδομένων στους χώρους αποθήκευση δεδομένων.

Σχετικά άρθρα

Παρά την πανδημία, οι πωλήσεις ηλεκτρονικών καταναλωτικών αυξήθηκαν κατά 7%

Giorgos Athanassiadis

Μείωση πωλήσεων προβλέπει το 81% των επιχειρήσεων

Lexpower Tigra Plus-B 3KVA: Αξιόπιστη προστασία

Giorgos Athanassiadis

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης. Αποδοχή Περισσότερα