Ηλεκτρονικες πληρωμες προς το δημοσιο

Πραγματοποιήθηκε η πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης ενώ θέμα της συζήτησης ήταν οι ηλεκτρονικές πληρωμές προς το δημόσιο. Για το λόγο αυτό εκλήθησαν ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Χρήστος Γκόρτσος, και εκπρόσωποι των τραπεζών-μελών της Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τέθηκαν οι βάσεις για την εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών για όλο το εύρος των υπηρεσιών του δημοσίου, ξεκινώντας πιλοτικά με παράβολα, τα οποία αφορούν στη διεκπεραίωση βασικών συναλλαγών του πολίτη με το δημόσιο. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές εντάσσονται στο στρατηγικό στόχο για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. Κύριος διαδικτυακός κόμβος παροχής των δημοσίων ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα είναι η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης “Ερμής” η οποία πρόκειται να αναβαθμιστεί ώστε να καταστεί φιλική προς τον χρήστη.