Η Uni Systems στους διακεκριμενους Cloud Advisors της Citrix

Η Uni Systems ανακοίνωσε ότι πρόσφατα συγκαταλέχθηκε στην ομάδα των διακεκριμένων συνεργατών Cloud Advisors της Citrix, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά του cloud.  Οι Cloud Advisors είναι επιλεγμένοι συνεργάτες της Citrix οι οποίοι διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη hybrid, δημόσιων ή ιδιωτικών clouds, τα οποία βασίζονται σε γνωστά προϊόντα όπως τα Citrix XenDesktop, CloudPlatform και CloudPortal.

Ξεκινώντας από την ανάγκη της αγοράς για ύπαρξη εξειδικευμένων και πιστοποιημένων integrators cloud υπηρεσιών, μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος η Uni Systems αποκτά τη δυνατότητα να υποστηρίξει σταθερά την προσπάθεια εταιρειών να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να προωθήσουν στην αγορά λύσεις cloud που βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές.

Η Uni Systems βρίσκεται σε στενή και μακροχρόνια συνεργασία με τη Citrix διατηρώντας επίπεδο συνεργασίας Gold Solution Advisor, με πιστοποίηση σε όλο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, και Service Provider παρέχοντας υπηρεσίες και μέσω του ιδιόκτητου Data Center της.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.