Η Transcombi Express επιλεγει το Invoices365 της CIMA

H Transcombi Express, εταιρεία παροχής υπηρεσιών logistics και μεταφορών, επέλεξε το λογισμικό Invoices365 της CIMA Software EMEA για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών που αφορούν έντυπα και ηλεκτρονικά έγγραφα, έντυπα και ηλεκτρονικά παραστατικά καθώς και τα δεδομένα παράδοσης των αποστολών της.

Χρησιμοποιώντας το Invoices365, η Transcombi Express επιτυγχάνει – εκτός από την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των παραστατικών της και την αυτόματη αναγνώριση και διαχείριση των επιστρεφόμενων υπογεγραμμένων παραστατικών (PoD) – την υλοποίηση αυτοματοποιημένων ροών διανομής των PoD στους εντολείς της, την άμεση παρακολούθηση της κατάστασης παράδοσης των αποστολών της (Information of Delivery – IoD) στο πανελλαδικό  δίκτυο διανομής της, καθώς και την άμεση διαχείριση τυχόν εξαιρέσεων σε αυτές.

Το Invoices365  θα επιτρέψει στην Transcombi Express να προσφέρει στους πελάτες της άμεση πληροφόρηση και τεκμηρίωση για τις αποστολές τους, εξυπηρετώντας καλύτερα τους δικούς τους πελάτες – παραλήπτες και μειώνοντας τον χρονικό κύκλο τιμολόγησης – είσπραξης.