Η Targit εξηγει τα Big Data

H Targit Ελλάδος συμμετείχε στο σεμινάριο “Big Data & Business Analytics: Theory & Practice” που οργανώνει κάθε χρόνο το εργαστήριο ISTLab του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Σκοπός του προγράμματος  είναι να παρουσιάσει τάσεις, μεθοδολογίες και  βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των Big Data για τη λήψη σωστών και έγκυρων επιχειρηματικών  αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Targit παρουσίασε τα εργαλεία της νέας έκδοσης που έχουν αναπτυχθεί για την πλήρη αξιοποίηση των Big Data μέσα από την Επιχειρηματική Ευφυΐα και έχουν εφαρμογές σε μεγάλο εύρος επιχειρήσεων.