Η Starbooks επελεξε λυση της Singular Logic

Η StarBooks ανακοίνωσε ότι επέλεξε για τη λειτουργία της, την επιχειρηματική εφαρμογή Galaxy της Singular Logic, που περιλαμβάνει εμπορική και οικονομική διαχείριση και διαχείριση λιανικής (OTR).

Το έργο, την υλοποίηση του οποίου θα πραγματοποιήσει η System Soft, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης και μέλος του ομίλου της Singular Logic, αφορά στη μηχανογράφηση σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο περιβάλλον των κεντρικών γραφείων και των τριών βιβλιοπωλείων, υποστηρίζοντας συνολικά 21 χρήστες σε καθημερινή βάση.

Η απόφαση της Starbooks να επενδύσει στη λύση Galaxy βασίζεται σε χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως η δυνατότητα βέλτιστης διαχείρισης των τριών βιβλιοπωλείων, η δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας των σημείων πώλησης (PοS), η γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών λιανικής, η άμεση πληροφόρηση της διοίκησης καθώς και στη δυνατότητα εξατομίκευσης ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη. Επίσης, η  εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη κάθετων λύσεων (customization), ενσωματωμένων στη βασική δομή του ERP, συμβάλει σημαντικά στην άμεση μηχανογραφική υποστήριξη της Starbooks.

Παράλληλα, το εύκολο περιβάλλον εργασίας, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, η αναλυτική στατιστική πληροφόρηση με πλήθος έτοιμων στατιστικών και αναφορών και η δυνατότητα απεικόνισης αποτελεσμάτων ανά βιβλιοπωλείο, αποτελούν επιπλέον παράγοντες επιλογής της λύσης της Singular Logic.

Τέλος, οι δυνατότητες επικοινωνίας του ERP με το web shop, που λειτουργεί  ήδη, απελευθερώνουν τα στελέχη της επιχείρησης, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η παραγωγικότητα του όλου πληροφοριακού συστήματος προς όφελος τόσο των πελατών της όσο και της εταιρείας.