Η Sieben ειναι “κεφατη” απο τη συνεργασια με τον Βεροπουλο

H Sieben ανέλαβε την υλοποίηση μεγάλου έργου στην εταιρεία Βερόπουλος, παρέχοντας λύσεις CRM, Website, Mobile App & Loyalty Development, e-shop redesign, καθώς επίσης Digital Marketing Outsourcing υπηρεσίες για τις ανάγκες διαχείρισης του προγράμματος πιστότητας της ΒΕΡΟκάρτας και των προσωποποιημένων επικοινωνιών που θα το πλαισιώσουν.

Παράλληλα, η εταιρεία Βερόπουλος επένδυσε με το Marera – την Integrated Marketing Management πλατφόρμα της Sieben- προκειμένου να εντοπίσει και να ταυτοποιήσει τους πελάτες της, να κατανοήσει τις αγοραστικές τους συμπεριφορές και με τη βοήθεια του CRM & των Digital Marketing πρακτικών, να ενισχύσει την πιστότητα των καταναλωτών απέναντι στη μάρκα της.