Η Retail Link διευρυνει τις συνεργασιες της στην ηλεκτρονικη τιμολογηση

Μία ακόμη εταιρεία επέλεξε τη λύση ηλεκτρονικής διακίνησης και αρχειοθέτησης παραστατικών e-invoicing BizDoc Enterprise Edition της Retail Link (μέλος του ομίλου Entersoft) . Πιο συγκεκριμένα η Sarmed η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των third party logistics,  επέλεξε τη λύση BizDocEE με κύριο στόχο την σταδιακή αποϋλοποίηση του συνόλου των παραστατικών που διακινεί και αρχειοθετεί και την αποτελεσματική μετάβαση από το χάρτινο στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Μέσα από τις λύσεις της Retail Link, η Sarmed έχει τη δυνατότητα:

• Να μειώσει το κόστος διακίνησης παραστατικών της αρχικά για τα αξιακά τιμολόγιά της και με προοπτική για περαιτέρω αποϋλοποίηση στα δελτία αποστολής το ερχόμενο διάστημα.

• Να αρχειοθετεί ηλεκτρονικά το σύνολο των εξερχόμενων παραστατικών της, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης φυσικών αποθηκευτικών χώρων και υλικών με αναμενόμενη μείωση της τάξης του 1,5 €/ παραστατικό.

• Να αξιοποιήσει την προσωρινά (για το 2013) επιβεβλημένη φορολογική υποχρέωση χρήσης φορολογικών μηχανισμών προς όφελός της, βελτιώνοντας και επιταχύνοντας τις διαδικασίες τιμολόγησής της.

• Να εξασφαλίσει τη νόμιμη, ασφαλή και άμεση παράδοση των παραστατικών της και να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.