Η Praktiker Hellas επιλεγει λυση της Impact

H Praktiker Hellas σε συνεργασία με την Impact, ολοκλήρωσε την αυτοματοποιημένη καταχώρηση των παραστατικών που λαμβάνει από περισσότερους από 70 συνεργάτες της, αλλά και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, τόσο των παραστατικών που εκδίδει, καθώς και των ηλεκτρονικών τιμολογίων που λαμβάνει από τους προμηθευτές της.

Η Praktiker Hellas  αξιοποιεί πλήρως τις λύσεις που παρέχει η Impact, και προχωρά στην επέκταση της λύσης στην υπηρεσία paperless connect, ώστε να καλύψει και την άυλη αποστολή των τιμολογίων προς τους συνεργάτες της, αποσκοπώντας στην πλήρη αποϋλοποίηση του χάρτινου εντύπου. Έτσι, διαθέτει ένα εύχρηστο εργαλείο, αλλά και μια ευέλικτη και επεκτάσιμη λύση, η οποία προσαρμόζεται πλήρως στις απαιτήσεις της επιχείρησης, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες στον κύκλο της τιμολόγησης.