Η Oracle διευρυνει το χαρτοφυλακιο λυσεων cloud με νεες υπηρεσιες

Συνεχίζοντας να ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των λύσεων cloud που παρέχει, η Oracle ανακοίνωσε ότι διευρύνει το Oracle cloud με νέες υπηρεσίες. Στις νέες υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες Oracle Database as a Service, Oracle Java as a Service και Oracle Infrastructure as a Service. Οι υπηρεσίες αυτές ενισχύουν το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών application services, social services, platform services και infrastructure services, που παρέχονται βάσει συνδρομής.

H νέα υπηρεσία Oracle Database as a Service παρέχει πλήρη έλεγχο ενός instance μιας βάσης δεδομένων και υποστηρίζει οποιαδήποτε εφαρμογή Oracle Database. Αντίστοιχα, η υπηρεσία Oracle Java as a Service παρέχει πλήρη έλεγχο cluster του Oracle WebLogic Server και υποστηρίζει οποιαδήποτε εφαρμογή Java. Και οι δύο υπηρεσίες προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα επιλογής υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Τέλος, η Oracle Infrastructure as a Service παρέχει γενικής χρήσης υπηρεσίες υπολογιστικών συστημάτων και αποθήκευσης, για υποστήριξη οποιασδήποτε εφαρμογής και παρέχει στους χρήστες μεγαλύτερο διαχειριστικό έλεγχο.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.