Η Neurosoft ανοιγει πανια για τη σερβικη αγορα

Τη συνεργασία της με την τράπεζα Sberbank Srbija ανακοίνωσε η Neurosoft, βάσει της οποίας θα προσφέρει το Proxima+, το δεύτερης γενιάς λογισμικό της για την πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (end to end factoring software solution).

Η συγκεκριμένη τράπεζα προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα σε ιδιώτες, σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ είναι μέλος της Sberbank Europe AG η οποία διαχειρίζεται ένα δίκτυο εννέα τραπεζών σε οχτώ χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) συμπληρώνει την υπάρχουσα γκάμα των προϊόντων της τράπεζας. Το Proxima+ επιλέχθηκε από την Sberbank Serbia έπειτα από διεθνή διαγωνισμό (Request for Proposal – RFP) και μετά από εκτενή αξιολόγηση διαφόρων εξειδικευμένων λύσεων λογισμικού διεθνούς επιπέδου. Έχοντας ενσωματώσει όλα τα εργαλεία και την ευελιξία που απαιτούνται  για τις νέες σύγχρονες επιχειρήσεις factoring, το σύστημα είναι προσαρμοσμένο ώστε να ανταποκρίνεται στην εγχώρια νομοθεσία αλλά και στις εκάστοτε απαιτήσεις, όντας αυτοματοποιημένο και διασφαλίζοντας την επικοινωνία με το τραπεζικό σύστημα μέσω πολλαπλών διεπαφών (interfaces).

Το Proxima+ χρησιμοποιείται ήδη στην Ευρώπη και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενώ περιλαμβάνει πολυεθνικές εγκαταστάσεις, επιτυχή μεταφορά δεδομένων και επικοινωνία με συστήματα τρίτων.