Η MLS μετραει κερδη

Με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κινήθηκε η MLS το 2014 καταγράφοντας αύξηση 58% στον κύκλο εργασιών ο οποίος και διαμορφώθηκε στα €14,38 εκατομμύρια. Αντίστοιχα, αύξηση 44% παρουσίασαν τα κέρδη μετά από φόρους, ανερχόμενα σε €1,68 εκατ. το 2014 έναντι €1,17 εκατ. το 2013. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €5,58 εκατ. έναντι €5,57 εκατ. το 2013.

Η καθαρή θέση της εταιρίας εμφανίζεται ενισχυμένη στα €21,1 εκατ. έναντι €19,5 εκατ. πέρυσι ενώ ο τραπεζικός δανεισμός της είναι μηδενικός τραπεζικό και τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε €2,4 εκατομμύρια.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MLS, τόνισε ότι τον Φεβρουάριο η MLS βρέθηκε στην πρώτη θέση στην αγορά των tablets, τόσο από άποψη τεμαχίων όσο και από άποψη τζίρου, μπροστά από Apple και Samsung, ενώ η εταιρεία ετοιμάζει μια νέα μεγάλη προϊοντική κατηγορία την οποία σύντομα θα παρουσιάσει στην αγορά.