Η καταπολεμηση της γραφειοκρατιας προϋποθεση για την οικονομικη αναπτυξη

Στην προσπάθεια να βρει λύση στο γόρδιο δεσμό της γραφειοκρατίας, η ελληνική κυβέρνηση θα συνεργαστεί στενά με τον ΟΟΣΑ προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο “Αποτίμηση βαρών σε νόμους και κανονισμούς στην Ελλάδα για επιλεγμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας”. Η παρουσίαση του πλαισίου συνεργασίας πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αντώνη Μανιτάκη. Στόχος είναι η  μείωση διοικητικών εμποδίων κατά 25% μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου σε 13 επιλεγμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας: γεωργία και γεωργικές επιδοτήσεις, ετήσιοι ισολογισμοί, εταιρικό δίκαιο, ενέργεια, περιβάλλον, αλιεία, ασφάλεια τροφίμων, φαρμακευτική νομοθεσία, δημόσιες συμβάσεις, στατιστική, φορολογικό δίκαιο (ΦΠΑ), τηλεπικοινωνίες, τουρισμός και εργασιακό περιβάλλον-εργασιακές σχέσεις.

Και επειδή το ζητούμενο είναι η έλευση της ανάπτυξης, αξίζει να σημειώσουμε πως σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα σημερινά διοικητικά βάρη στη χώρα μας κυριολεκτικά πνίγουν την οικονομία καθώς επιβαρύνουν το ΑΕΠ σε ποσοστό 6,8%. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, μαζί με αυτό της Ουγγαρίας, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος άλλων χωρών στην Ευρώπη δεν ξεπερνά το 3,5%. Ενδεικτικό του ασφυκτικού πλέγματος το οποίο έχει απλώσει η γραφειοκρατία γύρω από την ελληνική οικονομία είναι το γεγονός πως οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να δαπανούν ετησίως 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να καλύψουν το κόστος των γραφεικρατικών εμποδίων, όπως υποστήριξε στην ομιλία του ο υπουργός. Το έργο θα διαρκέσει συνολικά 7 μήνες ενώ θα χρειαστούν άλλοι 3 μήνες προκειμένου η τεχνογνωσία να περάσει στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Το άμεσο όφελος από την εξάλειψη των περιττών επιβαρύνσεων αναμένεται να φτάσει στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ