Η Globo “Market Challenger” για λυσεις Enterprise Mobile Management

Μία ακόμα διάκριση απέσπασε η  Globo, καθώς ανακοίνωσε την πρόσφατη ένταξή της στην έκθεση της Ovum 2014-2015 Decision Matrix για λύσεις Enterprise Mobility Management. Ειδικότερα, η Globo αξιολογήθηκε και αναγνωρίστηκε ως κύριος “Market Challenger” ανάμεσα στους 11 κορυφαίους παρόχους λύσεων EMM, ενώ τοποθετήθηκε πολύ κοντά στην κατηγορία  των “Market Leaders”.

Με τη συγκεκριμένη αξιολόγηση η GLOBO παρουσιάζεται ιδιαίτερα ισχυρή στην παροχή λύσεων Enterprise Mobility και είναι μία από τις ελάχιστες εταιρίες που συνδυάζουν λύσεις Enterprise Mobility Management με Mobile Application Development.

Η αξιολόγηση της Ovum για ολοκληρωμένες και ανταγωνιστικές λύσεις EMM εκτείνεται πέρα από τις δυνατότητες Mobile Device Management (‘MDM’) και Secure Container και περιλαμβάνει συνολικά τους παρακάτω τομείς:

• Mobile Device Management (MDM)
• Mobile Application Management (MAM)
• Mobile Application Development Platform (MADP)
• Network Access Control (NAC)
• Identity and Access Management (IAM)
• Telecoms Expense Management (TEM)

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Globo έλαβε πολύ υψηλή βαθμολογία στην αξιολόγηση της έκθεσης Ovum σε βασικά κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη, όπως για παράδειγμα καταλληλόλητα εφαρμογής σε μεγάλες επιχειρήσεις, δυνατότητες επέκτασης της προσφερόμενης λύσης, ενώ επικράτησε και στην τεχνική ανάλυση της πλατφόρμας ανάπτυξης εφαρμογών (MADP) που προσφέρει.