Η CPI ορισε γενικο διευθυντη

Στον ορισμό γενικού διευθυντή στη διοίκηση της εταιρείας προχώρησε η CPI πριν λίγες ημέρες. Ειδικότερα, το ΔΣ της εταιρείας μετά από διεξοδική συζήτηση επί του θέματος αυτού, ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε  τον ορισμό του Αριστείδη Παπαθάνου ως γενικού διευθυντή της CPI.

Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι το ΔΣ αναθεώρησε προηγούμενη απόφασή του επί του ιδίου θέματος μετά από εισήγηση του προέδρου του ΔΣ, Χρήστου Παπαθάνου, ο οποίος ενημέρωσε και εξήγησε στα μέλη του ΔΣ τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται στα πλαίσια των προσπαθειών βελτίωσης της λειτουργίας της εταιρείας ο ορισμός γενικού διευθυντού.

Στον Αριστείδη Παπαθάνο, χορηγείται δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από το καταστατικό της, μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ, σε κάθε περίπτωση, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.