Η Arbor Networks εξαγοραζει την Packetloop

H Arbor Networks ανακοίνωσε την εξαγορά της Packetloop, μιας καινοτόμου εταιρείας η οποία κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των Security Analytics. Οι λύσεις της Packetloop προσφέρουν τη δυνατότητα παρακολούθησης του συνόλου της δικτυακής κίνησης ενός οργανισμού σε πραγματικό χρόνο, μέσα από ένα συνδυασμό τεχνολογιών packet capture, ανάλυσης πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων (big data), security forensics και οπτικής απεικόνισης, ο οποίος βοηθά τον οργανισμό να εντοπίζει κακόβουλο λογισμικό, στοχευμένες επιθέσεις και hackers.

Οι δυνατότητες που προσφέρει η Packetloop έρχονται να συμπληρώσουν την λύση της Arbor,  η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία NetFlow για καλύτερη παρακολούθηση δικτυακής κίνησης, εντοπισμό μη φυσιολογικής συμπεριφοράς, συλλογή πληροφοριών σχετικά με εφαρμογές και identity tracking. Εντός του έτους, η Arbor θα ενσωματώσει τις δυνατότητες που προσφέρει η λύση της Packetloop στην πλατφόρμα της, ώστε να προσφέρει ένα ακόμη πιο ολοκληρωμένο σετ εργαλείων για την παρακολούθηση εταιρικών δικτυακών υποδομών, την ανίχνευση, αλλά και την αντιμετώπιση διαδικτυακών απειλών, τον περιορισμό των επιπτώσεων από ενδεχόμενη επίθεση και τη δυνατότητα ανάλυσης των στοιχείων της (forensics). Όλα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς της πλατφόρμας Arbor

Σήμερα, η λύση της Packetloop προσφέρεται υπό τη μορφή Cloud πλατφόρμας, που ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει ανά πάσα στιγμή. Οι πελάτες ανεβάζουν και αναλύουν τα δικά τους στοιχεία (packet captures), αξιοποιώντας  με τρόπο εύχρηστο τη δύναμη των εφαρμογών Security Analytics στο Cloud.  Παράλληλα, η Packetloop έχει αναπτύξει μια δική της εφαρμογή για την τοπική (on-premise) προστασία δικτυακών υποδομών σε πραγματικό χρόνο, η οποία αποτελείται από προ-διαμορφωμένα πακέτα εικονικών μηχανών και εξειδικευμένου hardware. Η τοπική αυτή λύση συνδέει τον πελάτη με το Cloud  για real-time επεξεργασία, συμπληρώνοντας έτσι τη δυνατότητα του cloud να αναλύει στοιχεία από “προγενέστερα ηλεκτρονικά εγκλήματα” (historical forensic analysis).