Η Altex επιλεγει το Nubis Cloud ERP

Τη λύση Nubis Cloud ERP, η οποία βασίζεται στην πλατφόρμα Nubis Cloud Engine, επέλεξε η Altex, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της ένδυσης, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας αλλά και την απόκτηση ευελιξίας στην καθημερινή διαχείριση.

Ειδικότερα, η Nubis ανέλαβε τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εγκατάσταση της λύσης Nubis Cloud ERP για όλη την εμπορική διαχείριση, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών καθώς και τη λειτουργία των καταστημάτων της Altex.

Το Nubis Cloud Engine είναι η πλατφόρμα ανάπτυξης, που αποτελεί τον πυρήνα όλων των cloud εφαρμογών της Nubis και εκσυγχρονίζει απόλυτα τον τρόπο διαχείρισης και αποθήκευσης των δεδομένων μίας επιχείρησης. Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα διαχείρισης επιτρέπει σε μια επιχείρηση να αποτυπώσει και να μηχανογραφήσει εύκολα τη δική της λειτουργικότητα, μέσω ενός φιλικού προς τον απλό χρήστη περιβάλλοντος εργασίας.