Η Alpha Bank επιλεγει τη λυση Avamar της EMC

Η Alpha Bank επέλεξε τη λύση Avamar της EMC, για να εξασφαλίσει την προστασία των δεδομένων που τηρούνται σε σταθερούς και φορητούς υπολογιστές των κεντρικών υπηρεσιών και του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας.

Η επιλογή της λύσης Avamar της EMC είχε ως στόχο την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος, το οποίο όχι μόνον διασφαλίζει τα δεδομένα που τηρούνται ή/και διακινούνται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της τράπεζας, αλλά παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα πλήρους ανάκτησης των δεδομένων αυτών, ακόμα και μετά από ενδεχόμενη καταστροφή ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ακόμα και κτιριακής εγκατάστασης.

Η λύση Avamar της EMC ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις προστασίας και ανάκτησης δεδομένων, δεν επιβαρύνει τα υπάρχοντα συστήματα πληροφορικής με πρόσθετο φορτίο, είναι εύχρηστη και γρήγορη στην εφαρμογή της, χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες γραμμές επικοινωνίας, μπορεί να επεκτείνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του ομίλου Alpha Bank και να διαθέτει σύστημα κεντρικής διαχείρισης και ολοκληρωμένης υποστήριξης.

Χάρη στην τεχνολογία source deduplication της EMC, η συγκεκριμένη λύση εξασφαλίζει τη διενέργεια πλήρους backup όλων των συστημάτων σε καθημερινή βάση, επιλέγοντας αυτόματα την αποθήκευση μόνο των νέων δεδομένων, εκείνων δηλαδή που δεν βρίσκονται αποθηκευμένα σε κανένα άλλο σύστημα του οργανισμού. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης και την αποτελεσματική αποθήκευση δεδομένων από απομακρυσμένα σημεία του δικτύου, με το μικρότερο δυνατό κόστος τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης.

Η υλοποίηση της λύσης Avamar για την Alpha Bank έγινε από την EMC Hellas και αποτελείται από ένα κεντρικό Avamar data store, το οποίο συνδέεται με περιφερειακούς κόμβους Avamar. Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει την ταχύτατη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την ανάκτηση δεδομένων σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής, ενώ παράλληλα έχει ελάχιστες ανάγκες υποστήριξης και προσφέρει τη δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης αρχείων.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.