Go! Enterprise: Μobility με οπτικη 360 μοιρων

Η ύπαρξη µίας λύσης που µπορεί να καλύψει σφαιρικά τις ανάγκες που µπορεί να έχει µια επιχείρηση στο mobility είναι από µόνη της είδηση. Για να µπορέσουµε να µάθουµε ακόµη περισσότερα για την οµπρέλα λύσεων Go! Enterprise, µιλήσαµε µε τον Σταµάτη Λαρόζα, διευθυντή πωλήσεων του mobile business unit της Globo Technologies.

Η συζήτησή µας µε τον κ. Λαρόζα ξεκίνησε από το trend του BYOD (Bring Your Own Device) και πως αυτό αλλάζει τον τρόπο εργασίας των επιχειρήσεων αλλά και τις απαιτήσεις που υπάρχουν από το τµήµα IT για τη διαχείριση των δεδοµένων και των εφαρµογών σε µια πλειάδα νέου τύπου συσκευών µε διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα, τα οποία πέρα από τα εταιρικά δεδοµένα πρέπει να διατηρούν και την ιδιωτικότητα των δεδοµένων των χρηστών.

Ο κύριος Λαρόζας µας είπε: “Όποιος παρακολουθεί την αγορά τα τελευταία χρόνια είναι εύκολο να αντιληφθεί ότι δύο είναι τα µεγαλύτερα trends αυτήν τη στιγµή, τα big data και το mobility. Παντού υπάρχουν αναφορές σε αυτές τις τάσεις. Ειδικότερα όµως µιλώντας για το mobility αν δει κανείς τις επενδύσεις που πραγµατοποιούνται σε διάφορούς τοµείς, µπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει τη σηµασία που δίνει συνολικά η αγορά στις φορητές συσκευές. Η εξέλιξη των συσκευών που έχουν φτάσει να διαθέτουν αποθηκευτικό χώρο της τάξης των 128 GB αλλά και πολυπύρηνους επεξεργαστές έχει σαν αποτέλεσµα πλέον να µπορούν να υποστηριχτούν µια σειρά από mobile εφαρµογές που σχετίζονται µε το backend των επιχειρήσεων ξεπερνώντας το παρελθόν που περιοριζόταν σε παραγγελειοληψίες, τιµολογήσεις και άλλες πολύ συγκεκριµένες εφαρµογές. Οι απαιτήσεις τόσο των χρηστών αλλά και οι ανάγκες των εταιρειών έχουν δηµιουργήσει το τσουνάµι του mobility όπως το χαρακτηρίζει και η Gartner.”

Στη συνέχεια η συζήτησή µας περιστράφηκε γύρω από τη λύση Go! Enterprise. O sales director της εταιρείας µας είπε: “Ρόλος µας είναι προσεγγίσουµε και να δώσουµε λύσεις σε όλες τις προκλήσεις του mobility. Να δώσουµε extensions και να κάνουµε φορητές όλες τις εσωτερικές λειτουργίες και τα back-end συστήµατα των εταιρειών, να αναπτύξουµε εφαρµογές παραγγελειοληψίας στους συνεργάτες της εταιρείας, ή ακόµη και εφαρµογές B2C, για µαζική χρήση από το κοινό.

• Με τη βοήθεια της λύσης Go! Enterprise υπάρχει η δυνατότητα η επιχείρηση να δώσει λύσεις σε όλες τις παραπάνω ανάγκες. Και αυτό µάλιστα επιτυγχάνεται χωρίς να απαιτείται το γράψιµο κώδικα. Η λογική του εργαλείου Go! Development Studio είναι ότι οι άνθρωποι που θα ασχοληθούν µε τη δηµιουργία των mobile εφαρµογών θα σχεδιάσουν λειτουργικότητα πάνω στο κινητό ή στο tablet, που “κουµπώνει” µε τα back end συστήµατα (στα οποία γίνονται όλες οι περίπλοκες επεξεργασίες για να µην επιβαρύνεται η φορητή συσκευή) και τα δεδοµένα καταλήγουν στην οθόνη του χρήστη. Την ανάπτυξη της εφαρµογής µπορεί να πραγµατοποιήσει είτε η ίδια η εταιρεία, είτε ένας συνεργάτης που την υποστηρίζει, είτε τέλος εµείς αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Το Go! Development Studio παρέχει τη δυνατότητα εκµετάλλευσης των δυνατοτήτων των SDKs όλων των µεγάλων πλατφόρµων. Η προσέγγιση είναι ότι γίνεται το development της εφαρµογής ανεξάρτητα από την πλατφόρµα ή τον τύπο της συσκευής (smartphone ή tablet). Οι developers απλά επιλέγουν τις παραµέτρους που θέλουν να περιλαµβάνονται στην εφαρµογή και προχωρούν στην ανάπτυξη. Αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας της πρότασής µας στην αγορά του mobility.

• Ο δεύτερος άξονας της λύσεις είναι ο Go!Enterprise Mobile Client, µια εφαρµογή που εγκαθίσταται στις συσκευές που επιθυµεί η επιχείρηση και λειτουργεί ως container των εφαρµογών που αναπτύσσονται από την εταιρεία (µε όποιο από τα κανάλια που αναφέραµε παραπάνω). Με αυτό τον τρόπο ξεπερνιούνται τυχόν καθυστερήσεις που θα προέκυπταν λόγω εγκρίσεων από τα διάφορα mobile stores για τις αναβαθµίσεις που υπάρχουν µέσα στο container. Ο λόγος είναι ότι δεν αλλάζει το container, αλλά µια εφαρµογή που είναι µέσα σε αυτό και θα µπορούσε να είναι για παράδειγµα το CRM της επιχείρησης. Αυτή η προσέγγιση µας διαφοροποιεί παγκοσµίως από τον ανταγωνισµό και η Gartner µας έχει τοποθετήσει σε αυτό το συγκεκριµένο segment µαζί µε άλλες λύσεις της παγκόσµιας αγοράς. Αυτό που επίσης θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µε την προσέγγιση του secure container υπάρχει πλήρης διαχωρισµός της προσωπικής και της εταιρικής χρήσης του τηλεφώνου. Οι εφαρµογές και τα δεδοµένα που αφορούν στην επιχείρηση περιλαµβάνονται µέσα στο container και είναι πλήρως διαχειρίσιµα από την εταιρεία, η οποία δεν µπορεί να παρέµβει στα προσωπικά δεδοµένα. Πρόκειται για την πλήρη εφαρµογή του BYOD.

• Ο τρίτος πυλώνας της λύσης µας είναι ο Go! Enterprise Server, ένα πλήρες σύστηµα διαχείρισης, που βοηθά µια επιχείρηση να εξυπηρετεί διαφορετικούς τύπους χρηστών, οι οποίοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στην ίδια βάση, αλλά να βλέπουν δεδοµένα βάσει των δικαιωµάτων τους. Μέχρι σήµερα αυτό απαιτούσε ένα εργαλείο ξεχωριστό της λύσης ανάπτυξης των εφαρµογών, όπως είναι για παράδειγµα οι λύσεις MDM ή MAM που κυκλοφορούν στην αγορά. Με τη βοήθεια του Go! Enterprise Server υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας και πολιτικών για οποιαδήποτε λεπτοµέρεια διαχείρισης χρηστών, συσκευών, εφαρµογών και πρόσβασης στα δεδοµένα. Επίσης αυτοµατοποιούνται διαδικασίες τύπου ανανέωσης της έκδοσης των εφαρµογών, που πραγµατοποιείται σε χρόνο και στιγµή που επιλέγει η επιχείρηση.”

Το µοντέλο go to market ήταν το επόµενο σηµείο της συζήτησής µας. Ο κύριος Λαρόζας µας ανέφερε “Υπάρχουν κάποιοι πελάτες τους οποίους βλέπουµε απευθείας γιατί θέλουµε να έχουµε µια εικόνα της αγοράς και των απαιτήσεών τους ώστε να µπορούµε να συνεχίσουµε να βελτιώνουµε το προϊόν µας. Παράλληλα πραγµατοποιείται µια ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών. Σε αυτό το σηµείο παρατηρείται µεγάλη ποικιλία τύπου συνεργατών καθώς υπάρχουν εταιρείες που εργάζονται µε παραδοσιακά back end συστήµατα και η λύση µας τους παρέχει µια προσέγγιση στο mobility, αλλά και εταιρείες που βλέπουν νέες ευκαιρίες για το business τους, ειδικά στο κοµµάτι B2C. Και διεθνώς κινούµαστε µέσα από τη διανοµή, τους συνεργάτες και agents που µας φέρνουν σε επαφή µε συγκεκριµένους partners. Η προσέγγισή µας είναι καθαρά καναλική και σε κάθε περίπτωση ο συνεργάτης µπαίνει µπροστά”.