Γεφυρωση του ψηφιακου χασματος στην Ε.Ε.

Το πρόγραμμα SABER θα δημοσιεύσει πρακτικές συμβουλές, προκειμένου να βοηθήσει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να κατανοήσουν, να προμηθευτούν και να χρηματοδοτήσουν δορυφορικές ευρυζωνικές λύσεις, με σκοπό την υποστήριξη 10 εκατομμυρίων νοικοκυριών στην Ευρώπη, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες. 

Με επικεφαλής την ιταλική εταιρεία CSI Piemonte, το διάρκειας 24 μηνών πρόγραμμα SABER χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ε.Ε. και αποτελείται από 26 συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των Eutelsat, SES Broadband Services και Astrium. Επιπλέον, στο πρόγραμμα συμμετέχουν 21 οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιοι, καθώς και ιδιωτικοί ICT οργανισμοί από 13 χώρες, οι οποίοι υποστηρίζουν την τοπική ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος SABER θα ανακοινωθούν σε προσεχή σεμινάρια, καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο www.project-saber.eu