“Φρεσκο” συμβολαιο για Soft1 Cloud ERP

Η Eurocatering, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας φρέσκων φρούτων και λαχανικών, καθώς και παραγωγής και διάθεσης συσκευασμένων σαλατών, επέλεξε το Soft1 Cloud ERP για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των business διαδικασιών της. Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε από τη DGSOFT, πιστοποιημένο συνεργάτη της Softone, επιτυγχάνοντας την ενοποίηση όλων των λειτουργιών της Eurocatering σε ένα ενιαίο σύστημα, που την απαλλάσσει από πρόσθετες επενδύσεις και χρονοβόρες εργασίες διαχείρισης, μειώνοντας σημαντικά τις δαπάνες IT.

Οι διευρυμένες δυνατότητες λειτουργίας του Soft1 ERP στο cloud επιτρέπουν τη real-time επικοινωνία και την αποδοτικότερη συνεργασία των διευθύνσεων πωλήσεων, παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική ανταπόκριση της εταιρείας σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Αξιοποιώντας την εφαρμογή Soft1 360, τα στελέχη πωλήσεων της Eurocatering έχουν την δυνατότητα on-line καταχώρησης παραγγελιών από παντού και με τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής, περιορίζοντας δραστικά το συνολικά απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης τους. Σχεδιασμένο με την απαραίτητη ευελιξία, το Soft1 βοηθάει την επιχείρηση να τυποποιήσει τις διαδικασίες προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής, διασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων της και την αυστηρή συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις των καναλιών διάθεσης τους.