Ευρωπαϊκο εργο με τη σφραγιδα της Uni Systems

Σήμερα, 17 Μαρτίου, ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας Daedalus η οποία υλοποιήθηκε από κοινοπραξία εταιρειών με επικεφαλής τη Uni Systems. Πρόκειται για ένα τεχνολογικά προηγμένο εργαλείο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme 2007 – 2013.

Η λειτουργία της πλατφόρμας Daedalus έχει σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνει και να υποστηρίζει την αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης των εργασιακών ευκαιριών και των αναγκών της αγοράς στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η λειτουργικότητα του Daedalus βασίζεται σε μια δυναμική βάση δεδομένων η οποία θα έχει τη δυνατότητα να αντιστοιχεί τις ευκαιρίες με τις ανοικτές θέσεις τόσο από τη Βόρειες όσο και από τη Νότιες ακτές της Μεσογείου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι €1,94 εκατ. και στην υλοποίησή του η Ελλάδα εκπροσωπείται από τη Uni Systems και το Πανεπιστήμιο Πειραιά.