Ευρωπαϊκη αναγνωριση για το Getbusy.gr

Το Getbusy.gr, το εκπαιδευτικό portal που απευθύνεται στους νέους που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, εντάχθηκε στον “Μεγάλο Συνασπισμό” για την Ψηφιακή Απασχόληση (Grand Coalition for Digital Jobs). O “Μεγάλος Συνασπισμός” είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα από την οποία καλεί επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς να συνεργασθούν με σκοπό την κάλυψη των 900.000 κενών θέσεων εργασίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που προβλέπεται να δημιουργηθούν έως το 2015.  Η δράση ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2013 και έκτοτε 40 συνεργασίες από όλη την Ευρώπη έχουν ενταχθεί στη πρωτοβουλία. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Getbusy.gr και το δίκτυο των 20 και πλέον συνεργατών του δεσμεύτηκαν να παρέχουν ακόμα περισσότερα εφόδια στους νέους μέσα από τον online διαγωνισμό γνώσεων, τη διοργάνωση ημερίδων σε μηνιαία βάση με θέμα την Επαγγελματική Ανάπτυξη και την Επιχειρηματικότητα, τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού περιεχομένου και την καθημερινή ενημέρωση της νεανικής κοινότητας σε θέματα που άπτονται της επαγγελματικής τους ανέλιξης.

Μέρος της διεθνούς πρωτοβουλίας Microsoft YouthSpark, το Getbusy.gr ξεκίνησε στις 26 Νοεμβρίου 2012 από τη Microsoft Eλλάς το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής (ΗePIS), και την PEOPLECERT και έκτοτε περισσότεροι από 50.000 νέοι έχουν επωφεληθεί από το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του portal το οποίο χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες: Δεξιότητες Πληροφορικής, Επαγγελματική Ανάπτυξη (πχ σύνταξη βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής, τρόποι και πηγές αναζήτησης εργασίας, προετοιμασία για συνέντευξη κτλ), Επιχειρηματικότητα (μοντέλα καινοτομίας, σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, fund raising, case studies πετυχημένων start-ups κτλ), Νέες Τεχνολογίες και Βιωσιμότητα (βασικές αρχές της πράσινης επιχειρηματικότητας, Green ICT κτλ).