13.5 C
Athens
25/01/2021
Biztech

eSignature: Το πρώτο βήµα προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό

Η Info Quest Technologies µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικής υπογραφής της DocuSign, βοηθά τις επιχειρήσεις να µειώσουν την πολυπλοκότητα, τα κόστη και τις αντιπαραγωγικές διαδικασίες που σχετίζονται µε τη διαχείριση συµβάσεων και συµβολαίων.

 

Η απλοποίηση των διαδικασιών, η εξοικονόµηση χρόνου και χαρτιού, η ευκολότερη αποθήκευση και αναζήτηση εγγράφων και η µείωση των εξόδων είναι οι κυριότεροι από τους λόγους που καθιστούν σήµερα την υιοθέτηση λύσεων ηλεκτρονικής υπογραφής και ψηφιακής διακίνησης εγγράφων προτεραιότητα για κάθε επιχείρηση, που αναζητά εφικτές και ουσιαστικές λύσεις για να επιταχύνει τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της.

 

Αναγνωρίζοντας τη µικρή διείσδυση λύσεων ηλεκτρονικής υπογραφής στην ελληνική αγορά, αλλά και µε τη βεβαιότητα για τα οφέλη που µπορεί να προσδώσει η συγκεκριµένη τεχνολογία, η Info Quest Technologies επένδυσε στην ανάπτυξη λύσεων και ολοκληρωµένων υπηρεσιών που αξιοποιούν την κορυφαία πλατφόρµα DocuSign. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει εντάξει στο στελεχιακό δυναµικό της εξειδικευµένους συµβούλους µε υψηλή τεχνογνωσία στις λύσεις της DocuSign, ώστε να µπορεί να προσφέρει πλήρη υποστήριξη σε συνεργάτες και πελάτες.

 

DocuSign: Στην κορυφή της αγοράς

Η επιλογή της DocuSign είναι µονόδροµος, καθώς οι λύσεις της εταιρείας τείνουν να γίνουν το «παγκό- σµιο πρότυπο» στο eSignature. Η εταιρεία κατέχει αυτή τη στιγµή το 70% του παγκοσµίου µεριδίου αγοράς και έχει σηµαντική διείσδυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαριθµεί περισσότερους από 500.000 εταιρικούς πελάτες σε 189 χώρες,

 

Σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο, τα είδη υπογραφής είναι τρία (SES, AES, QES) και κατηγορι- οποιούνται ανάλογα µε το είδος της ταυτοποίησης του υπογράφοντος.

•  SES (Standard Electronic Signature) – Καλύ- πτει νοµικά το µεγαλύτερο µέρος των περιπτώσε ων για ψηφιοποίηση διαδικασιών και συµβολαίων και δεν απαιτεί ψηφιακά πιστοποιητικά.

•  AES (Advanced Electronic Signature), QES (Qualified Electronic Signature) – Καλύπτουν συµβάσεις µεγαλύτερης κρισιµότητας για τις ο- ποίες απαιτείται ισχυρή ταυτοποίηση και ψηφιακό πιστοποιητικό.

 

Η DocuSign υποστηρίζει και τα τρία είδη υπογραφών ακολουθώντας πλήρως το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, ενώ υποστηρίζει τη λήψη πιστοποιητικών και από τρίτους παρόχους (PKI Token τεχνολογία  ψηφιακής υπογραφής).

 

Η DocuSign σε αριθμούς:

Πέρα από απλές ηλεκτρονικές υπογραφές

Το DocuSign προσφέρει δυνατότητα εύκολης ενσωµάτωσης δυναµικών φορµών µέσα στα έγγραφα, εξοικονοµώντας έτσι χρόνο και µειώνοντας τα σφάλµατα. Οι προηγµένες δυνατότητες επικύρωσης πεδίων του DocuSign αυτοµατοποιούν τις επιχειρησιακές διαδικασίες, εξορθολογώντας το workflow, επιτρέποντας την εισαγωγή στοιχείων από τους υπογράφοντες, παρέχοντας στους αποστολείς πλήρη έλεγχο των δεδοµένων που συλλέγονται. Μάλιστα, υποστηρίζει προκαθορισµό ρόλων και σειράς σε απεριόριστο αριθµό υπογραφόντων.

 

Πού απευθύνεται;

Σε όλους. Κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως µεγέθους µπορεί να επωφεληθεί από τις λύσεις της DocuSign. Από τη στιγµή που η επιχείρηση διαχειρίζεται συµβάσεις µε πελάτες, συνεργάτες και προµηθευτές, η πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας θα έχει σηµαντικά οφέλη από την πρώτη κιόλας ηµέρα.

Το πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι η πλήρης εξάλειψη της γραφειοκρατίας που περιλαµβάνει χρονοβόρες διαδικασίες αποστολής και λήψης των εγγράφων. Σε 1 – 2 µέρες ολοκληρώνονται διαδικασίες που σε διαφορετική περίπτωση απαιτούν ακόµα και µήνες. Τα ηλεκτρονικά υπογεγραµµένα έγγραφα είναι άµεσα διαθέσιµα στα ενδιαφερόµενα µέρη και κυρίως έχουν νοµική ισχύ.

 

Η έγκριση και υπογραφή µέσω του DocuSign είναι απλή, εύκολη και δωρεάν και απαιτεί µόνο πρό- σβαση στο Internet και έναν browser. Ο αντισυµβα- λόµενος λαµβάνει ένα link στο e-mail του το οποίο οδηγεί στο ηλεκτρονικό έγγραφο. Υπογράφει ηλεκτρονικά και πατά Finish. Αξίζει να αναφερθεί ότι η DocuSign διαθέτει λύσεις κοµµένες και ραµµένες για συγκεκριµένες απαιτήσεις κλάδων όπως τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ή τα µεσιτικά γραφεία µεταξύ άλλων, αλλά και τµήµατα µέσα στην επιχείρηση όπως οι πωλήσεις, το HR και οι προµήθειες.

 

Και επειδή ολόκληρη η πλατφόρµα βρίσκεται στο cloud, είναι διαθέσιµη από παντού, από κάθε συσκευή, υπολογιστή, tablet ή smartphone, Έτσι, η διακίνηση τιµολογίων και ηλεκτρονικών εγγράφων διατηρείται αµείωτη, ανεξάρτητα από συγκυρίες και έκτακτες καταστάσεις που επιβάλουν την αποµακρυσµένη  εργασία.

Επιπροσθέτως, η πλατφόρµα DocuSign ακολουθεί τα πιο υψηλά πρότυπα κρυπτογράφησης, εξασφαλίζοντας απόλυτη προστασία και  συµµόρφωση µε τους κανονισµούς (συµπεριλαµβανοµένου του GDPR).

Ακόµα, οι λύσεις της DocuSign  ενσωµατώνονται απρόσκοπτα στις πιο δηµοφιλείς business εφαρµογές όπως Salesforce, Microsoft, SAP, Google, Oracle, Box, κ.λπ διασφαλίζοντας end-to-end ψηφιακό workflow µέσα στην επιχείρηση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις λύσεις της DocuSign, κάντε κλικ εδώ!

Σχετικά άρθρα

Ολοκληρώθηκε το Dell Technologies Forum 2018

«Από τον κώδικα μέχρι τον πελάτη»

«iF Design Awards» σε έξι προϊόντα της Schneider Electric

Giorgos Athanassiadis

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης. Αποδοχή Περισσότερα