Εργο της Globo Technologies για την Ελληνικη Ολυμπιακη Επιτροπη

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανέθεσε στη Globo Technologies – μετά από διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού – τη μελέτη, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη της λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου διαδικτυακού συστήματος προβολής Ολυμπιακών  Αγώνων.

Σκοπός του έργου, που συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το ΕΣΠΑ, είναι να αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονομιά που σχετίζεται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και παράλληλα να προστεθεί μια νέα, ολοκληρωμένη σειρά καινοτόμων υπηρεσιών προώθησης των Ολυμπιακών Αγώνων ως πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος. Μέσω εξειδικευμένου Υποσυστήματος Διαδραστικής Επικοινωνίας θα διευκολύνεται η καλύτερη και αμεσότερη επικοινωνία με πολίτες και φορείς, καθώς θα  δίνεται στον επισκέπτη – εγγεγραμμένο χρήστη η δυνατότητα  να εμπλουτίσει ο ίδιος το πολιτιστικό περιεχόμενο της πύλης. Παράλληλα η αυτοματοποίηση των διαδικασιών θα διευκολύνει την οργάνωση και διαχείριση των εκδηλώσεων προώθησης των Ολυμπιακών Αγώνων και του αθλητισμού.

Για την ανάπτυξη της πύλης η Globo Technologies θα προχωρήσει στην προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού υποδομής και έτοιμου λογισμικού, την εγκατάσταση και φιλοξενία του διαδικτυακού συστήματος σε αρχιτεκτονική cloud, μεριμνώντας παράλληλα για την ενοποίηση και ολοκλήρωση των επιμέρους υποσυστημάτων.