Εργο της Cytech για τον Δημο Πατρεων

Η Cytech ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του έργου CLEAR για τον Δήμο Πατρέων, το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΑΔΕΠ Α.Ε. και το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα South East Europe (SEE) της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

Το έργο στοχεύει στην βελτίωση της προσβασιμότητας σε πολιτιστικές αξίες, την ανάδειξη των δράσεων θεματικού τουρισμού και την ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

H Cytech δημιούργησε όλες τις τεχνολογικές υποδομές ώστε ο επισκέπτης της πόλης να μπορεί να έχει στο κινητό του τηλέφωνο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Συγκεκριμένα, σε επιλεγμένα σημεία της πόλης τοποθετήθηκαν πινακίδες οι οποίες περιλαμβάνουν οδηγίες με όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες σήμερα στα κινητά τηλέφωνα – φωνητικό μήνυμα / SMS / QR code / NFC tag – με πληροφορίες για τις συγκεκριμένες πολιτιστικές αξίες της πόλης. Επιπλέον, δημιουργήθηκε η εφαρμογή “Explore Patras”, η οποία αποτελεί μία δίγλωσση εφαρμογή (ελληνικά και αγγλικά) με φιλικό προς το χρήστη interface που λειτουργεί σε φορητές συσκευές. Κατά τον τεχνικό σχεδιασμό του έργου ελήφθησαν υπόψη οι ανάγκες των Α.μ.Ε.Α αλλά και άλλων ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που είχαν τεθεί.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.