Εργο στη Βουλγαρια για την Uni Systems

Το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας, εμπιστεύθηκε τη Uni Systems για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών διαχείρισης υλικού της βιβλιοθήκης Panitza του Πανεπιστημίου, μέσω RFID συστήματος. O μεγάλος αριθμός διαφορετικών τεκμηρίων στη βιβλιοθήκη Panitza- 105.000 βιβλία, 72.000 e-books, περισσότερες από 10.000 εκτυπώσεις, 36.000 τίτλοι ηλεκτρονικών εφημερίδων, περιοδικών και εφημερίδων, οπτικοακουστικού υλικού και πολλών ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων-δημιούργησαν ανάγκες ευέλικτης και ταχύτερης διαχείρισης του συνόλου του υλικού.

Οι ανάγκες της βιβλιοθήκης Panitza, αντιμετωπίστηκαν με την αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος ηλεκτρομαγνητικής τεχνολογίας με τελευταίας τεχνολογίας λύση RFID της Bibliotheca, στο πλαίσιο ενός έργου που περιελάμβανε υποδομή και λογισμικό της Bibliotheca, με υπηρεσίες υλοποίησης από τη Uni Systems.

Το σύστημα που εγκαταστάθηκε περιελάμβανε το απαραίτητο υλικό για το δανεισμό, την επιστροφή, την απογραφή την ασφάλεια και εν γένει τη διαχείριση του υλικού, με βασικό πλεονέκτημα την προσαρμογή του σε συγκεκριμένες ανάγκες της Βιβλιοθήκης Panitza.Η Uni Systems επενδύει στα συστήματα βιβλιοθηκών, μουσείων και ιστορικών αρχείων από το 1997, έχοντας υλοποιήσει κάποια από τα σημαντικότερα έργα στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.