Εργο SAP στον Μαρινοπουλο απο τη SingularLogic

Ένα νέο έργο πληροφορικής, ανέλαβε πρόσφατα η SingularLogic για τον όμιλο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, που δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών μέσω ενός δικτύου με περισσότερα από 550 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Το έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες προσαρμογής, παραμετροποίησης, ανάπτυξης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης και υποστήριξης για την υλοποίηση του SAP ERP, ως το νέο κεντρικό Back Office σύστημα του Ομίλου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αποτελεσματική διαχείριση των εταιρικών πόρων, στη βέλτιστη αποτελεσματικότατα, στην επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους οργανωτικών μονάδων, στη βελτίωση της επικοινωνίας και πληροφόρησης της Διοίκησης, στην απλούστευση και βελτίωση συγκεκριμένων διαδικασιών, καθώς και στην παροχή πρακτικών εργαλείων για την εφαρμογή αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής πολιτικής.