Εργο Quality Control για τη Lavisoft

Η Lavisoft ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης με το  Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, για την εγκατάσταση του συστήματος QCS (Quality Control System), με σκοπό την καλύτερη διαχείριση δειγμάτων φυτοφαρμάκων και υπολειμμάτων. To QCS της Lavisoft αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης των δεδομένων που επεξεργάζονται τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου στη βιομηχανία και τα ανεξάρτητα εργαστήρια παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών.

Ειδικότερα, διαχειρίζεται τις φυσικοχημικές δοκιμές και τις μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων, φαρμάκων, καλλυντικών, απορρυπαντικών, νερών, αποβλήτων και υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων. Παρέχει ουσιαστική βοήθεια, καθώς μειώνει σημαντικά τον χρόνο για την αναζήτηση στοιχείων και τη σύνταξη και έκδοση των πιστοποιητικών αναλύσεων, εξασφαλίζοντας παράλληλα συμβατότητα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.  Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα συνδυασμού, αναζήτησης και παρουσίασης των δεδομένων σε πολλαπλές εκτυπώσεις, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που είναι χρήσιμες για την στατιστική αξιολόγηση των δεδομένων από το εργαστήριο και τους πελάτες του.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.