Εργο CRM απο την Data Communication

Η Ήρων Θερμοηλεκτρική,  θυγατρική των ομίλων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και GΑΖ DΕ FRANCE SUEZ, ανέθεσε στην Data Communication την υλοποίηση ολοκληρωμένου έργου Customer Relationship Management (CRM), το οποίο θα βασιστεί στο Microsoft Dynamics CRM.

Η Ήρων αποτελεί τον πρώτο ιδιωτικό όμιλο που δραστηριοποιήθηκε στο πλαίσιο της αγοράς ενέργειας στην  Ελλάδα και  αναζητούσε μία καθετοποιημένη λύση για την πλήρη διαχείριση της επικοινωνίας με τους πελάτες του, που θα επέτρεπε την περαιτέρω επιτάχυνση των λειτουργιών και τη μεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών.

Η Data Communication πρότεινε την ολοκληρωμένη  λύση της Microsoft η οποία θα είναι πλήρως διασυνδεδεμένη με τα ήδη εγκατεστημένα backoffice συστήματα του οργανισμού. Συγκεκριμένα, το έργο προβλέπει την ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής που υποστηρίζει το σύνολο των ενεργειών ένταξης των πελατών στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας (διαχείριση κύκλου πωλήσεων,  ενεργειών marketing, extranet συνεργατών, website πελατών), καθώς και την υλοποίηση λύσης εξυπηρέτησης πελατών μέσω ενός εξελιγμένου κέντρου επικοινωνίας.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.