Εργο αξιας €755 χιλ. σε ενωση εταιρειων

Την υλοποίηση του  έργου “Πύλη Ψηφιακής Ασφάλειας και Ψηφιακή Ασφάλεια στην Α’ Γυμνασίου”, ύψους €755.154, υπέγραψαν η  ένωση εταιριών  Amplus, Κόρυμβος και Talent  με το  Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων, Διόφαντος.

Επίσης το έργο έχει και  δικαιώματα προαίρεσης τα οποία αφορούν: α) Υπηρεσίες συντήρησης για  τουλάχιστον 3 έτη συντήρησης με μέγιστο κόστος σε ποσοστό επί του προϋπολογισμού ετησίως 10%, και ανέρχονται έως το ποσό των  €231.997  ή/και β) επιπλέον φυσικό αντικείμενο έργου που μπορεί να προκύψει και ανέρχονται έως το ποσό των €386.662.

Η σύμβαση περιλαμβάνει:  

• Προμήθεια εξοπλισμού και τυποποιημένου  λογισμικού: Yποδομή αποθήκευσης δεδομένων (Storage/SAN), σύστημα προστασίας δεδομένων, υπολογιστική υποδομή, δικτυακή υποδομή,   Virtualization, λογισμικό υποδομών, υποστηρικτική υποδομή, υπολογιστές workstation και laptops, τηλεόραση.

• Δημιουργία Πύλης Ψηφιακής Ασφάλειας, με κύριο αντικείμενο την ενημέρωση των πολιτών και ειδικά της εκπαιδευτικής κοινότητας για θέματα ψηφιακής ασφάλειας.

• Δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την ασφαλή χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ασφάλειας στην Α’ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενέργειας οι εταιρείες που ανέλαβαν το έργο καλούνται να υλοποιήσουν: α) Περιβάλλον εξ’ αποστάσεως μάθησης (e-learning) για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας μέσω ανάπτυξης υλικού μαθημάτων e-learning για την ασφάλεια και εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο, β) Διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι με στόχο την εξοικείωση των μαθητών (με τη συμμετοχή και των εκπαιδευτικών) με τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.