Εργο αξιας €1,1 εκατ. για την Q&R

Έργο συμβατικής αξίας €1,074 εκατ. ανέλαβε η Quality & Reliability υπογράφοντας σύμβαση με την Κοινωνία της Πληροφορίας. Πρόκειται για το έργο “e-pronoia για τον πολίτη” και αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα της πρόνοιας.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 20 μήνες και το σύστημα “e-pronoia” στηρίζεται σε τρεις κύριους άξονες:

1) Ηλεκτρονική πλατφόρμα διασύνδεσης και διαδραστικότητας υπηρεσιών πρόνοιας (ΗΔΔΥΠ).

2) Σύστημα ηλεκτρονικής αναφοράς, παρακολούθησης και αξιολόγησης δράσεων κοινωνικής φροντίδας (ΣΗΑΠΑΔ).

3) Διαδικτυακή πύλη πρόνοιας (ΔΠΠ) για την εξυπηρέτηση του πολίτη.