Επεκταση της συνεργασιας Logicom-HP

Η Enet Solutions – Logicom, η οποία είναι επίσημος διανομέας της HP από το 2005 για τις προϊοντικές κατηγορίες εξοπλισμού Servers, Storage και Networking, αλλά και για τις αντίστοιχες υπηρεσίες Carepack προϊόντων, ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με την HP στη διανομή συμβάσεων συντήρησης για υπηρεσίες που αφορούν όλα τα προϊόντα εξοπλισμού ΗP.

Με αυτό το νέο συμβόλαιο η Logicom δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους συνεργάτες:
–  Nα μεταπωλούν υπηρεσίες σε μορφή σύμβασης όχι μόνο για Servers, αλλά και για EVΑ, BCS κατηγορίες ΗΡ εξοπλισμού.
–  Να παρέχουν αξιόπιστες υπηρεσίες στον πελάτη τους, χρησιμοποιώντας τους εξειδικευμένους τεχνικούς της ΗΡ.

Η επέκταση της συνεργασίας αυτής με την ΗP, επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση της Logicom για ανάπτυξη, όχι μόνο νέων αλλά και υπαρχόντων συμμαχιών και υποδηλώνει τη συνεχή προσπάθεια εμπλουτισμού των λύσεων και υπηρεσιών, προκειμένου να προσφέρει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο δίκτυο συνεργατών της.