Ενισχυση των τουριστικων επιχειρησεων απο την Κοινωνια της Πληροφοριας

Σε μια εποχή που η ανάπτυξη έχει καταστεί το απόλυτο ζητούμενο προκειμένου να αναστρέψουμε την πορεία της οικονομικής κρίσης και ο τουρισμός φαντάζει ως ένα απαραίτητο εργαλείο γι’ αυτή την αναστροφή, η  “Κοινωνία της Πληροφορίας” ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της δράσης digi-lodge, για την ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα επιχορηγήσεις ύψους 16.536.252,43 εκατομμυρίων ευρώ σε 1105 δικαιούχους που συμμετείχαν και υλοποίησαν επιτυχώς την επένδυσή τους. Η δράση digi-lodge αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας μέσω διαδικτύου, στην αύξηση της προσέλευσης ξένων επισκεπτών και στη δυναμική υιοθέτηση και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από τις τουριστικές μονάδες.

Στη συγκεκριμένη δράση έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται πάνω από 1800 επενδυτικά σχέδια από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά καταλύματα,  με προϋπολογισμό άνω των 48 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ενώ η δράση digi-lodge υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ 2007-2013) και χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και από εθνικούς πόρους. Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι η διαδικασία ελέγχου των υλοποιημένων επενδύσεων και καταβολής της επιχορήγησης από την “Κοινωνία της Πληροφορίας” είναι συνεχής και οι επιχειρήσεις ενημερώνονται απευθείας για τις διαδικασίες εκταμίευσης των επιχορηγήσεων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ενισχυόμενα ξενοδοχεία/ καταλύματα

Σύνολο Επιχορήγησης
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 27 386.951,96 €
Αττική 49 799.429,51 €
Βόρειο Αιγαίο 52 706.084,04 €
Δυτική Ελλάδα 31 542.616,47 €
Δυτική Μακεδονία 19 269.931,46 €
Ήπειρος 52 790.837,84 €
Θεσσαλία 63 886.425,69 €
Ιόνια Νησιά 129 2.022.626,61 €
Κεντρική Μακεδονία 156 2.427.316,62 €
Κρήτη 238 3.522.061,17 €
Νότιο Αιγαίο 209 2.943.267,38 €
Πελοπόννησος 28 446.756,00 €
Στερεά Ελλάδα 52 791.947,68 €
ΣΥΝΟΛΟ 1105 16.536.252,43 €