Εναρξη για τον 2ο κυκλο του egg

Το egg – enter•grow•go, η πρωτοβουλία για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας της Eurobank την οποία σχεδίασε και υλοποιεί σε συνεργασία με τη μονάδα Corallia του ερευνητικού κέντρου Αθηνά, συνεχίζει για 2η συνεχόμενη χρονιά τις δραστηριότητές του.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του προγράμματος υποβλήθηκαν επιχειρηματικές προτάσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από όλους τους κλάδους της οικονομίας. Μετά από τη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία διήρκησε συνολικά 7 εβδομάδες, προκρίθηκαν τελικά 25 επιχειρηματικές προτάσεις για ένταξη στο πρόγραμμα.

Για έναν ολόκληρο χρόνο οι συμμετέχοντες στο egg – enter•grow•go θα έχουν στη διάθεσή τους ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης (incubation), επιτάχυνσης (acceleration) και συνεργασίας (co-working). Σε αυτό περιλαμβάνεται μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία, όπως είναι η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) από πρόσωπα από όλο το φάσμα των κλάδων της οικονομίας και της επιστήμης, κτηριακή υποδομή με πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς γραφειακούς χώρους και υποστηρικτικές υπηρεσίες μίας στάσης (one-stop-shop) για όλα τα καίρια θέματα εκκίνησης και λειτουργίας της κάθε συμμετέχουσας ομάδας (όπως υπηρεσίες λογιστικής και εταιρικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας, προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και νομικής κατοχύρωσης, τεχνικής υποστήριξης πληροφορικής, καθώς και οικονομικών συμβουλών και δικτύωσης με επενδυτικά σχήματα). Επιπλέον, θα λάβουν επιχειρηματική κατάρτιση μέσω ενός προκαθορισμένου τρίμηνου εντατικού προγράμματος εκπαίδευσης (business bootcamp) με πρακτικό χαρακτήρα και στόχο να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τα απαραίτητα γνωστικά εργαλεία για την μετέπειτα σταδιοδρομία τους ως νέοι επιχειρηματίες.

Η διαδικασία αξιολόγησης υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή 52 στελεχών με βαθιά γνώση του “επιχειρείν”, ώστε οι 172 συνολικά προτάσεις που υποβλήθηκαν να τύχουν αμερόληπτης και διαφανούς αξιολόγησης. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι στις 25 προκριθείσες ομάδες:
– το 81% είναι απόφοιτοι ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, δημόσιου ή ιδιωτικού, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ενώ το 19% φοιτητές,
– το 37% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 27-31 ετών, 26% είναι 33-35 ετών, 20% είναι 22-26 ετών, 12% είναι 37-40 ετών, ενώ το 5% είναι κάτω των 21 ετών.