Εγκατασταση συστηματος CRM απο την Data Communication

Την ολοκλήρωση της εγκατάστασης συστήματος CRM στο ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοίνωσε η Data Communication. Η εγκατάσταση αυτή υποστηρίζει και αυτοματοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων και επιλογής έργων του προγράμματος “Είμαστε Όλοι Πολίτες”.

Στο πλαίσιο αυτό η Data Communication κλήθηκε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει το σύστημα CRM, που θα υποστηρίζει τις διαδικασίες υποβολής, ελέγχου, επεξεργασίας και  αξιολόγησης, των αιτήσεων των ΜΚΟ, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η υλοποίηση του έργου αυτού σηματοδοτεί τη διεύρυνση των καθετοποιημένων λύσεων της Data Communication στον κλάδο των ΜΚΟ.