Δυσκολη η μεταβαση στην εποχη των Big Data για τις επιχειρησεις

Παγκόσμια μελέτη της Cisco διαπιστώνει ότι τα Big Data συνδέονται μεν με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, δυσκολεύουν δε τις εταιρείες στην αξιοποίησή τους. Συγκεκριμένα, η μελέτη Cisco Connected World Technology Report συμπεριέλαβε επαγγελματίες του ΙΤ σε 18 χώρες για να μελετήσει την ετοιμότητα, τις προκλήσεις, τα κενά της τεχνολογίας, καθώς και τη στρατηγική αξία της εφαρμογής έργων Big Data.

Ενώ οι περισσότερες εταιρείες συλλέγουν, αποθηκεύουν και αναλύουν δεδομένα, η μελέτη αποκαλύπτει ότι πολλές δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις επιχειρηματικές και τις προκλήσεις ΙΤ που επιφέρουν τα Big Data. Για παράδειγμα, ενώ το 60% των ερωτηθέντων συμφώνησαν ότι τα Big Data θα συμβάλουν στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, μόνο το 28% ανέφεραν ότι ήδη δημιουργούν στρατηγική αξία από τα δεδομένα τους.

Οι διευθυντές ΙΤ αναφέρουν ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια για την υιοθέτηση λύσεων Big Data, με την ασφάλεια να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, ακολουθούμενη από τον προϋπολογισμό και το προσωπικό. Περισσότεροι από ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες σε παγκόσμιο επίπεδο (27%) δήλωσαν ότι η ασφάλεια των δεδομένων και η διαχείριση των κινδύνων αποτελούν σημαντική πηγή προβληματισμού.

Περισσότεροι από τους τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες στον κλάδο της πληροφορικής (78%) πιστεύουν ότι τα Big Data θα επηρεάσουν, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, τον προϋπολογισμό των εταιρειών τους που αφορά σε δραστηριότητες ΙΤ λόγω των απαιτήσεων σε τεχνολογία, προσωπικό και  τεχνογνωσία.

Τα Big Data παρουσιάζουν μια ευκαιρία ΙΤ για την προσθήκη αξίας και τη δημιουργία ισχυρότερων σχέσεων σε επιχειρηματικούς τομείς που συμβάλλουν στην αύξηση των κερδών και των εσόδων. Δεν προκαλεί έκπληξη ότι τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες (73%) δήλωσαν ότι το τμήμα ΙΤ θα βρίσκεται επικεφαλής της στρατηγικής για τα Big Data.  Ωστόσο, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, εκτός από την πληροφορική, επικεφαλής των Big Data θα υπάρξουν και άλλοι επιχειρηματικοί κλάδοι όπως είναι: Οικονομικά (24%), Έρευνα και Ανάπτυξη (20%), Επιχειρήσεις (20%), Μηχανική (19%), Μάρκετινγκ (15%) και Πωλήσεις (14%).

Αναλυτικά η μελέτη είναι διαθέσιμη στο Cisco Connected World Technology Report