Δυο νεα εργα με φορεις του δημοσιου για την Active

Στην υπογραφή δύο νέων συμβάσεων ύψους €131,5 χιλ. με την τοπική αυτοδιοίκηση προχώρησε η Active. Συγκεκριμένα, η εταιρεία  υπέγραψε σύμβαση με τον Δήμο Σερρών για την υλοποίηση του έργου “Προμήθεια εξοπλισμού των ειδικών σχολείων του Δήμου Σερρών” προϋπολογισμού €53.700 και με την περιφέρεια Ιονίων Νήσων για έργο υποέργο “Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού” για την τουριστική προβολή της περιοχής, συνολικού προϋπολογισμού €77.800.

Η υλοποίηση του πρώτου έργου περιλαμβάνει  την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού των Lenovo, HP, Samsung, υπολογιστών ελληνικής συναρμολόγησης και έτοιμου λογισμικού, υπηρεσίες εκπαίδευσης στην χρήση και λειτουργία του εξοπλισμού, καθώς υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης διάρκειας 2 ετών από την οριστική παραλαβή του.

Αντίστοιχα το έργο για την περιφέρεια Ιονίων Νήσων αφορά τις διαδικτυακές υπηρεσίες γεωγραφικού περιεχομένου (geoportal) τουριστικής ανάδειξης της περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που αποτελείται από τις εξής επιμέρους εφαρμογές: διαδραστικός τουριστικός χάρτης της περιφέρειας, εικονικές διαδρομές (ιστορικές, φυσικές, τουριστικές), εικονική περιήγηση σε επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος, εφαρμογή διαχείρισης συστήματος και περιεχομένου.

Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει  την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικό διαχείρισης βάσεων δεδομένων και διάθεσης γεωγραφικών δεδομένων καθώς και υπηρεσιών ArcGIS.