Δημοσια Διαβουλευση για την επιγεια ψηφιακη τηλεοραση

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) διεξάγει, από τις 28 Μαΐου έως και τις 19 Ιουνίου 2013, Δημόσια Διαβούλευση για την αδειοδότηση δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η Δημόσια Διαβούλευση αφορά τον καθορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, που θα χορηγηθούν για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, τους όρους και τις υποχρεώσεις που προτείνεται να επιβληθούν στους παρόχους δικτύου, καθώς και τη διαδικασία χορήγησής των σχετικών δικαιωμάτων. 

Το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στο http://www.eett.gr.