Δημιουργια “internal auditing education center’’ απο Πανεπιστημιο Αθηνων

Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) και το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσαν, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 στο πλαίσιο του International Internal Audit Awareness Month, τη δημιουργία του “Internal Auditing Education Center” (IAEC).

Ο νέος αυτός φορέας ευελπιστεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την προώθηση της γνώσης σε θέματα εσωτερικού ελέγχου όπως επίσης διαχείρισης κινδύνων, διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης. Επιδίωξή του αποτελεί η κατάρτιση των εσωτερικών ελεγκτών για θέματα ελεγκτικής και συναφών αντικειμένων, με στόχο την ανάπτυξη στελεχών υψηλού επιπέδου, ικανών να προσδώσουν αξία σε κάθε οργανισμό.

Το IAEC θα προσφέρει το ανανεωμένο σε δομή και περιεχόμενο internal auditing & grc program, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την ΕΥ και υπό την αιγίδα των HACFE,  ISACA Athens Chapter και SAS Institute, και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης των εσωτερικών ελεγκτών. Επίσης, προγραμματίζει νέες δραστηριότητες που θα αφορούν μαθήματα προετοιμασίας για την απόκτηση επαγγελματικών πιστοποιήσεων στον εσωτερικό έλεγχο και σε άλλα σχετικά γνωστικά αντικείμενα, καθώς και στοχευμένους κύκλους σπουδών με εξειδικευμένη θεματολογία, καλύπτοντας τις ανάγκες των στελεχών της σύγχρονης επιχείρησης.