Διατηρηση κερδοφοριας για την Data Communication

Με διατήρηση της κερδοφορίας ολοκληρώθηκε η τελευταία οικονομική χρήση της Data Communication, όπως ανακοινώθηκε σχετικά.

Συγκεκριμένα, για τη χρήση 1/7/2013 – 30/6/2014, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έκλεισε στα €4,368 εκατ., ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους έφτασε το 42,17%. Τα κέρδη προ φόρων – τόκων – αποσβέσεων και χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν στις €393,1 χιλιάδες. Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη της διαμορφώθηκαν στα €190,2 χιλ., με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε €102,1 χιλιάδες.

Η Data Communication αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της Microsoft, όσον αφορά τις πλατφόρμες Microsoft Dynamics NAV και CRM ενώ για μία ακόμα φορά το InnovEra ERP, η ελληνοποιημένη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 της Data Communication, πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση “Certified for Microsoft Dynamics” (CFMD).

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.

Related Posts