Διακριση για την Cosmos Business Systems απο την IBM

Την Cosmos Business Systems βράβευσε η IBM, με την διάκριση “High Performance Computing partner of the Year” για την απόδοσή της το 2014, κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης των συνεργατών της που πραγματοποιήθηκε στον Αστέρα Γλυφάδας. Η Cosmos διακρίθηκε μεταξύ των συνεργατών της IBM από πλευράς πωλήσεων, σημαντικής αύξησης της απόδοσής της, αλλά και της επένδυσης σε τεχνογνωσία και ιδιαίτερα για την επιτυχή ανάληψη του έργου της εγκατάστασης του πρώτου υπερυπολογιστή στην Ελλάδα (και στην θέση 250 στον κόσμο), στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), αξίας €2,6 εκατομμυρίων.

Σημειωτέον, η Cosmos Business Systems είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνεργάτες της IBM Hellas, στην κατηγορία των Servers και Storage, αλλά και στην κατηγορία IBM Pureflex Systems, ενώ παράλληλα είναι Service Provider των προϊόντων αυτών.